Kính gửi Quý khách hàng, Đối tác và toàn thể CBCNV. Công ty chúng tôi xin thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch 2023, như sau:

Thiepmung.com 163afa67fef7f3

  • Nghỉ ngày chủ nhật, ngày 01/01/2023, đến hết ngày thứ 2, ngày 02/01/2023
  • Từ ngày thứ ba, ngày 03/01/2023, làm việc bình thường trở lại.

Nhân dịp năm 2022 sắp qua và năm 2023 sắp đến, xin gửi tới Quý khách hàng, Đối tác và toàn thể CBCNV năm mới “Bình an – Sức Khoẻ – Thành công”