Huan Bui Supporter

About Huan Bui Supporter

This author has not yet filled in any details.
So far Huan Bui Supporter has created 32 blog entries.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO DVA

2023-05-20T07:31:36+07:00

Nội dung chính của Đại hội: - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023; - Báo cáo kết quả hoạt động của

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO DVA2023-05-20T07:31:36+07:00

Công nghệ Craking nhiệt là gì?

2023-05-01T11:08:21+07:00

Trong hóa dầu, địa chất dầu khí và hóa hữu cơ, cracking là quá trình trong đó các hợp chất hữu cơ phức tạp như kerogen hoặc các hydrocarbon cấu trúc lớn bị phá vỡ

Công nghệ Craking nhiệt là gì?2023-05-01T11:08:21+07:00
Go to Top