Sản phẩm: Than DVA Carbon Black

Than DVA Carbon Black là sản phẩm của quá trình nhiệt phân cao su lốp xe. Sản phẩm có dạng bột mịn, màu đen, thành phần chính là Carbon.

Than DVA Carbon Black được sản xuất theo tiêu chuẩn TCCS 02:2022/DVA.

Ứng dụng của than DVA Carbon Black: sản phẩm có thể được sử dụng với nhiều mục đích như làm phụ gia để tăng cường độ bền của các sản phẩm cao su, phụ gia trong sản xuất lốp xe, phụ gia trong xây dựng cầu đường,…

NỘI DUNG ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP TN LOẠI 1 LOẠI 2
Độ pH ASTM D3838 6-9 6-9
Diện tích bề mặt m2/g ASTM D3663 111 56,3
Tỷ trọng g/cm3 ASTM D2854 0,32 0,32
Hàm lượng tro % ASTM D2866 0,45 9,4
Hàm lượng lưu huỳnh wt% ASTM D1619A 1,1 2,8
Lọt lưới 325 wt% CNS13264 99,9 54,77
Hàm lượng chất bốc wt% ASTM D3175 4,35 4,35
Chỉ số iot mg/g ASTM D4607 121 123

Hình ảnh nhà máy DVA

LIÊN HỆ VỚI DVA NGAY HÔM NAY

Hãy liên hệ với chúng tôi để chung tay bảo vệ môi trường!