Theo Hiệp hội các nhà sản xuất cao su, nhiên liệu có nguồn gốc từ lốp xe là thị trường lớn nhất cho lốp phế liệu tại Hoa Kỳ. Trong năm 2009, hơn 2 triệu tấn lốp được biến thành nhiên liệu.

EPA duy trì rằng lốp xe là một nguồn nhiên liệu chất lượng vì chúng tạo ra một lượng năng lượng tương đương như dầu và thực sự hiệu quả hơn 25% so với than đá. Khí thải từ nhiên liệu có nguồn gốc từ lốp cũng thấp hơn lượng khí thải từ than đá.

Bạn sẽ không tìm thấy nhiên liệu có nguồn gốc từ lốp tại trạm xăng địa phương của bạn, tuy nhiên – phần lớn chúng cung cấp năng lượng cho các lò nung xi măng và nhà máy giấy và bột giấy.