Quan trắc môi trường định kỳ là biện pháp quản lý môi trường, quản lý chất lượng xả thải của các doanh nghiệp. Hoạt động này là trách nhiệm và nghĩa vụ của các doanh nghiệp góp phần vào công tác bảo vệ môi trường chung của Nhà nước. Định kỳ hàng Quý Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo DVA phối hợp với nhà thầu thực hiện đo đạc và quan trắc môi trường của Nhà máy nhằm có các biện pháp kịp thời để quản lý chất lượng các nguồn phát thải của Nhà máy.

Trong tháng 03/2023, Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo DVA đã phối hợp với Nhà thầu để thực hiện Quan trắc môi trường định kỳ Quý I/2023. Kết quả cho thấy các thông số đều nằm trong ngưỡng xả thải theo quy định của pháp luật.

31.3.2023 HANG MEKONG XANH

LIÊN HỆ HỢP TÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO DVA

  • VP Đại Diện: Tòa nhà Sun Office, Đường số 9, Khu công nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu, Việt Nam
  • Địa chỉ: Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, Xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
  • Điện thoại: 0986 537 868
  • Email: bussiness@dva.com.vn