Ngày 19/08/2023 đã diễn ra các trận đấu so tài tranh giải trong khuôn khổ “Giải bóng đá DVA mở rộng lần thứ nhất 2023” với 04 đội tham gia:

z4632209058192 937f05692ea0aa9d40c16990be27abd2              z4631390525518 351b55189c142df21878bbe7264f6c26

Đội Văn phòng DVA                                                             Đội Sản xuất DVA.

z4631390505993 e78f5dd4cfb730c61aa4751816aa3569                          z4631390513756 0b3bc1a9cca05e872f9dbe3ad9ed5848

Đội GTSBP                                                                           Đội Kim thiết – CNC

z4631390516087 d5ba95747f10c3d57b55f471e3c744c0                          z4632215649424 3ec934376e3023f3e59be5f42e2c4b6e

Trải qua 02 lượt đấu, với tinh thần “Đoàn kết – Sức Mạnh – Sáng tạo” giải đấu đã tìm ra nhà vô địch, giải nhất, giải nhì và giải ba.

z4631390283357 60523d7b84a1b776080b07a19976b37e z4631390258293 9f57ca327c03a9f70ee49b394d67e03e z4631390230552 f649e5b0aa3e166909e635768bd0d5dd z4631390239565 1e09887cb4d07c7a4829fbde129f566d

Hình ảnh lượm lặt ngoài lề

z4632303774081 afebdbdf107c129809e76557979ad4fe z4632305371530 2b2788ad9bfe46c421512b4f37f2f709z4632308162852 16a82c7799bd5d0108cc4a606c857402

z4632306739314 c24c06846527d6de64112305f4db08e0

z4631390531206 01082c3a069ba417b6adfc31eb195e9az4617174969988 33cfe1fd93e49ee3f2a377403d939d5bz4631261881308 dcd0c30636a70f0b5130aafc82c2b22f