Tin tức

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ, THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ NĂM 2023 & DIỄN TẬP KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG NĂM 2023.

2023-12-24T09:45:53+07:00

Ngày 01/08/2023, Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo DVA đã phối hợp với Đội Cảnh sát CC & CNCH khu vực 3, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức thực tập

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ, THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ NĂM 2023 & DIỄN TẬP KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG NĂM 2023.2023-12-24T09:45:53+07:00

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO DVA

2023-12-24T09:48:16+07:00

Nội dung chính của Đại hội:- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO DVA2023-12-24T09:48:16+07:00

Công nghệ Craking nhiệt là gì?

2023-12-24T09:49:09+07:00

Trong hóa dầu, địa chất dầu khí và hóa hữu cơ, cracking là quá trình trong đó các hợp chất hữu cơ phức tạp như kerogen hoặc các hydrocarbon cấu trúc lớn bị phá vỡ

Công nghệ Craking nhiệt là gì?2023-12-24T09:49:09+07:00
Go to Top