Steel Scrap

Thép phế liệu

Thép sợi để gia cố bề mặt và vành đai lốp xe được thu hồi sau quá trình nhiệt phân. Thép phế liệu được các nhà máy nấu phôi thép tái sử dụng.