DVA Tất Niên – Team Building 2017

Ngày 03 và 04/02/2018, Công ty CP Năng Lượng Tái Tạo DVA đã tổ chức Team Building cuối năm nhằm Tổng kết các hoạt động của năm và tổ chức hoạt động giao lưu, giải trí cho toàn bộ Nhân Viên DVA.