21/07/2017

DVA – Triển khai xây dựng Nhà máy thứ 2 DVA – Phú Mỹ

DVA – Phú Mỹ, diện tích 4 héc ta, nằm tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Công suất mỗi năm là 100.000 tấn dầu FO-R, 100.000 tấn than Carbon