Dầu đốt DVA FO-R là gì? So sánh dầu DVA FO-R và DO, FO


Nhiên liệu đốt DVA FO-R (Fuel Oil Recycle)

DVA FO-R là sản phẩm chính trong quá trình Nhiệt Phân để tái chế lốp xe đã qua sử dụng.
Nhiệt trị của dầu đốt FO-R cao hơn 2,7% so với dầu DO và cao hơn 4% so với dầu FO
Giá thành của dầu FO-R rẻ hơn so với giá thành của dầu truyền thống DO và FO.
Tất cả chỉ tiêu khác của dầu DVA FO-R tương đương với dầu DO nên thiết bị đốt giữ nguyên, không cần thay đổi.
fo-r-oil-dva

Bảng thông tin chỉ tiêu chất lượng dầu DVA FO-R

Tên chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp TN TCVN 6239:2002 FO
NO2B (3,55)
Kết quả thí nghiệm
Khối lượng riêng ở 15°C Kg/L ASTM D 4052 -09 0,991 max 0,90 ÷ 0,95
Độ nhớt động học ở 50°C mm²/s ASTM D445 -10 180 max < 10
Hàm lượng lưu huỳnh (S) % ASTM 4294 – 10 3,5 max < 1
Nhiệt độ đông đặc °C ASTM D 97 – 09 +24 max -21
Nhiệt độ chớp cháy cốc kín °C ASTM D 93 -10a 66 min < 40
Hàm lượng nước % ASTM D 95 – 05 1,0 max < 1
Hàm lượng tạp chất % ASTM 473 -07 0,15 max < 0,15
Nhiệt trị Kcal/kg ASTM D 240 -09 9.800 min > 10.000

Dầu Diesel ( DO – Diesel Oil)

DO là một loại nhiên liệu lỏng, nặng hơn dầu lửa và xăng, sử dụng chủ yếu cho động cơ Diesel và một phần được sử dụng cho các tuabin khí. Nhiên liệu Diesel được sản xuất từ phân đoạn gasoil và là sản phẩm của quá trình chưng cất trực tiếp dầu mỏ.

Bảng thông tin chỉ tiêu chất lượng dầu DO

Tên chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp TN Mức
Khối lượng riêng ở 15°C Kg/m3 TCVN 6594:2000 (ASTM D1298)/ASTM D 4052 820-860
Độ nhớt động học ở 40°C mm³/s ASTM D445 -10 2 - 4,5
Hàm lượng lưu huỳnh (S) % (ASTM D2622)/ASTM D5453 0.05%S 0.25%S
Nhiệt độ đông đặc °C ASTM D 97 – 09 6
Nhiệt độ chớp cháy cốc kín °C ASTM D 93 55
Hàm lượng nước mg/kg ASTM E203 200
Hàm lượng tạp chất mg/l ASTM D2276 10
Nhiệt trị Kcal/kg ASTM D 240 -09 9800

Dầu FO (Fuel Oil – FO)

FO là sản phẩm của quá trình chưng cất thu được từ phân đoạn sau phân đoạn gasoil khi chưng cất dầu thô ở nhiệt độ sôi lớn hơn 350°C.
Phân loại:
  • Nhiên liệu đốt lò loại nặng (FO nặng): là nhiên liệu đốt lò chủ yếu dùng trong công nghiệp.
  • Nhiên liệu đốt lò loại nhẹ (FO nhẹ): bao gồm cả các loại dầu giống như điêzen (DO); dầu hỏa (KO), … khi chúng được sử dụng làm nhiên liệu để đốt lò (lò đốt dạng bay hơi, dạng ống khói hoặc lò đốt gia đình).

Bảng thông tin chỉ tiêu chất lượng dầu FO

Tên chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp TN Mức
FO
N01
FO
N02A
(2.0 S)
FO
N02B
(3.5 S)
FO
N03
Khối lượng riêng ở 15°C Kg/m3 TCVN 6594:2000(ASTM D1298) 965 991 991 991
Độ nhớt động học ở 50°C mm³/s ASTM D445 -10 87 180 180 380
Hàm lượng lưu huỳnh (S) mg/kg TCVN 6701:2000 (ASTM D2622)/ASTM D129 ASTM D4294 2,0 2,0 3,5 3,5
Nhiệt độ đông đặc °C TCVN 3753:1995/ASTM D97 12 24 24 24
Nhiệt độ chớp cháy cốc kín °C ASTM D 93 66
Hàm lượng nước % TCVN 2692:1995/ ASTM D95 1.0
Hàm lượng tạp chất % ASTM D473 0.15
Nhiệt trị Kcal/kg ASTM D 240 -09 9800

Kết luận:

  • Theo giá trên thị trường hiện nay thì giá dầu DO và FO đều cao hơn rất nhiều so với giá dầu FO-R. Vì vậy, Sử dụng FO-R sẽ tiết kiệm được chi phí sản xuất.
  • Dầu FO-R hoàn toàn dễ đốt vì độ nhớt thấp và điểm chớp cháy cốc kín thấp. Bên cạnh đó, hàm lượng nước và tạp chất cũng rất thấp nên lại càng dễ đốt hơn. Bạn có thể tham khảo bảng số liệu trên.
  • Độ ăn mòn thiết bị của FO cao hơn của FO-R do hàm lượng lưu huỳnh trong FO (2.0 hoặc 3.5% KL) cao hơn so với FO-R (chỉ 0.6% KL)
  • Dùng FO-R để làm nhiên liệu đốt cho các ngành như lò hơi, sản xuất kính, đốt rác thải, asphalt, nung gốm sứ, nấu nhôm hoặc đồng… Việc sử dụng không cần phải thay đổi thiết bị, chỉ cần cân chỉnh lại một số thông số trên đầu đốt.
  • Dầu FO và FO-R đều có cấu tạo là Hydrocacbon, nên việc trộn chung không có vấn đề gì mặt hóa học. Dầu FO có tỷ trọng cao hơn nên vẫn nằm dưới, còn dầu FO-R có tỷ trọng thấp hơn nên nằm trên. Dầu FO được đốt hết thì kỹ thuật đốt lò sẽ giảm dần nhiệt độ xông dầu để bắt đầu chuyển sang đốt dầu FO-R. Khi chỉ còn dầu FO-R thì có thể tắt hẳn xông dầu.
  • Từ bảng so sánh trên ta thấy FO-R hoàn toàn có thể làm nhiêt liệu đốt thay thế được cho DO và FO. Mà không cần phải đầu tư để thay đổi đầu đốt, mà vẫn đạt được hiệu quả như DO và FO. Trong khi đó tiếp kiệm được chi phí sản xuất.
DVA là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất Năng Lượng Tái Tạo từ Lốp xe đã qua sử dụng tại Việt Nam. Công ty ứng dụng công nghệ Nhiệt Phân để tái chế lốp xe đã qua sử dụng thành những sản phẩm có giá trị cao như: Dầu đốt lò FO-R, Than ĐenThép Phế Liệu được tách từ lốp xe.

📞 Hotline: 0909.059.656
🏠 Office: No 2, Level 2, Capital Tower, 6 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, Dist.7, HCMC, Viet Nam
🌐 Website: http://dva.com.vn