Carbon Black

Than Đen

Sản phẩm Carbon Black thu được từ quá trình nhiệt phân được xử lý qua quá trình tinh chế và hệ thống nâng cấp carbon. Carbon Black sạch sẽ được pha trộn hóa học để tạo ra sản phẩm DVA Carbon Black chất lượng cao, đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm có đặc tính tương đương với Virgin Carbon Black.

Ứng dụng chính của DVA Carbon Black chất lượng cao là dùng như phụ gia để tăng cường độ bền của các sản phẩm cao su, phụ gia trong sản xuất lốp xe, phụ gia trong xây dựng cầu đường.

Nội dung Đơn vị Phương pháp TN Loại 1 Loại 2
Độ pH ASTM D3838 6-9 6-9
Diện tích bề mặt m2/g ASTM D3663 111 56,3
Tỷ trọng g/cm3 ASTM D2854 0,32 0,32
Hàm lượng tro % ASTM D2866 0,45 9,4
Hàm lượng lưu huỳnh wt% ASTM D1619A 1,1 2,8
Lọt lưới 325 wt% CNS13264 99,9 54,77
Hàm lượng chất bốc wt% ASTM D3175 4,35 4,35
Chỉ số iot mg/g ASTM D4607 121 123