02/08/2018

Petrolimex giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 22.6.2018

Hà Nội, ngày 22.6.2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn - mã chứng khoán: PLX) giảm giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:
02/08/2018

Petrolimex giữ nguyên giá xăng dầu hiện hành từ 15 giờ ngày 07.6.2018

Hà Nội, ngày 07.6.2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn - mã chứng khoán: PLX) giữ nguyên giá xăng dầu như hiện hành:
23/05/2018

Petrolimex tăng giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 23.5.2018

Hà Nội, ngày 23.5.2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn - mã chứng khoán: PLX) chính thức tăng giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới