08/08/2018

Petrolimex điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 07.8.2018

Hà Nội, ngày 07.8.2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn - mã chứng khoán: PLX) chính thức điều chỉnh giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:
02/08/2018

Petrolimex giảm giá dầu từ 15 giờ ngày 23.7.2018

Hà Nội, ngày 23.7.2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn - mã chứng khoán: PLX) chính thức giảm giá dầu; theo đó, mức giá mới như sau:
02/08/2018

Petrolimex điều chỉnh giá dầu từ 15 giờ ngày 07.7.2018

Hà Nội, ngày 07.07.2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn - mã chứng khoán: PLX) điều chỉnh giá dầu; theo đó, mức giá mới như sau: