25/09/2018

VẤN ĐỀ CỦA LỐP THẢI ĐANG TRỞ NÊN TỒI TỆ HƠN

Các thành phần phức tạp làm cho lốp xe ngày nay trở nên an toàn hơn nhưng cũng làm chúng thật khó để vứt bỏ. Mỗi năm, công ty lốp xe Michelin tập hợp những bộ óc thông minh nhất cho Movin’On dành 3 ngày cho các bảng điều khiển, thuyết trình
25/09/2018

TÁI CHẾ HOÀN TOÀN LỐP XE PHẾ LIỆU

Năm 2012, công nghệ Pyrolyx (nhiệt phân) được đưa vào áp dụng để sản xuất than đen (carbon black) tại Hà Lan thì tại Việt Nam, công ty cổ phần năng lượng tái tạo DVA cũng đã bắt đầu cho ra đời những sản phẩm dầu, than đen đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của công ty
25/08/2018

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA LỐP XE CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Đã đến lúc các doanh nghiệp cần suy xét tác động của lốp xe đã sử dụng lên môi trường để tạo ra sự cải thiện cho hành tinh. Doanh nghiệp không tập trung vào yếu tố duy nhất: Lợi nhuận mà phải chú trọng vào: CON NGƯỜI, HÀNH TINH, LỢI NHUẬN.