23/06/2017

REN21 – Báo cáo Hiện trạng Năng lượng tái tạo Toàn cầu năm 2017

Năng lượng tái tạo tiếp tục lập kỷ lục mới trong năm 2016, với 161 GW được lắp đặt, tăng tổng công suất toàn cầu thêm gần 9% so với năm 2015, đưa tổng công suất lên gần 2.017 GW.
11/04/2017

Nhật Bản muốn trở thành ‘đất nước không phát thải carbon

Ngày 11/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chỉ thị các bộ trưởng vạch ra một chiến lược cơ bản từ nay đến cuối năm nhằm biến nước này nước không phát thải khí carbon