25/08/2018

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA LỐP XE CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Đã đến lúc các doanh nghiệp cần suy xét tác động của lốp xe đã sử dụng lên môi trường để tạo ra sự cải thiện cho hành tinh. Doanh nghiệp không tập trung vào yếu tố duy nhất: Lợi nhuận mà phải chú trọng vào: CON NGƯỜI, HÀNH TINH, LỢI NHUẬN.
08/08/2018

Petrolimex điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 07.8.2018

Hà Nội, ngày 07.8.2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn - mã chứng khoán: PLX) chính thức điều chỉnh giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:
02/08/2018

Petrolimex giảm giá dầu từ 15 giờ ngày 23.7.2018

Hà Nội, ngày 23.7.2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn - mã chứng khoán: PLX) chính thức giảm giá dầu; theo đó, mức giá mới như sau: